Articles by ถาปะนี

วิธีพูดโน้มน้าวให้คนอื่นเชื่อ

1. เชื่อในตัวผู้ฟัง ชอบและให้เกียรติพวกเขามั่นใจว่าเราทำให้เค้าเข้าใจได้ คุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขาและอยากจะเปลี่ยนความคิด ความรู้สึกหรือปฏิกิริยาเหล่านี้ แต่เราอยากบอกคุณว่าหากคุณไม่แคร์คนฟังก็จงอย่าพูดให้พวกเขาฟังตั้งแต่แรกเพราะคุณเป็นผู้เสนอที่จะให้ความรู้ หรือความคิดเห็นแก่พวกเค้าเองไงละ การพูดที่ดีคือการให้เกียรติผู้ฟังนั่นเอง คือยอมรับที่จะแลกเปลี่ยนความคิด 2. ให้สิ่งที่ต้องการแก่ผู้ฟัง

ท่าเล่นเวท

บาร์เบล สควอท 1.วางคานบาร์เบลล์ไว้บนบ่า ( ถ้ามีน้ำหนักมาก อาจใช้ผ้าขนหนูพันรอบบาร์บริเวณที่วางคอก็ได้ ) ยืนเท้าห่างกันประมาณ 4 นิ้ว