กรดไหลย้อนหายได้ เพียงแค่เปลี่ยนพฤติกรรม

กรดไหลย้อนมี 2 แบบ

  1. ย้อนทางเดินอาหาร
  2. ย้อนทางหลอดลมหรือกล่องเสียง

เกิดขึ้นได้อย่างไร

มาอธืบายก่อนว่า บริเวณกระเพาะอาหารนั้นมี หูรูด คอยเปิดปิดเมื่อมีอาหารเข้าสู่กระเพาะ เมื่อกล้ามเนื้อหูรูดเกิดความผิดปกติ กรดในกระเพาะก็สามารถไหลย้อนเข้าไปกล่องเสียงได้ สาเหตุหลักคือการทานอาหารไม่เป็นเวลา ส่วนใหญ่ทานอาหารประเภท Junk Food มากเกินไป อัดๆยัดๆแป็ปซี่ เค้ก รีบๆ อีกสาเหตุหลักคือ ทานแล้วนอนเลย ไม่รอให้ย่อยสัก3-4ชั่วโมง

อาการเป็นอย่างไร

ร้อนบริเวณหน้าอก ปวดเสพร้อน กลืนลำบาก แน่นหน้าอก ไอเรื้อรัง

การรักษา

หลักๆก็ต้องเป็นการควบคุมการทานอาหาร จำพวก Junk Food เปี้ยว เผ็ด เค้ก ของหวาน แป๊ปซี่ และ งดบุหรี่ หลังทานเสร็จควรนั่ง ไม่ควรนอน เว่นระยะเวลาสัก 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย และหากทานของทอดมาเยอะ ควรเว้นสัก 3 ชม. เพราะไขมันย่อยยากกว่าปกติ ท่านอนควรทำให้หัวสูงกว่าตัว 6-8 นิ้ว ไม่ไส่กางเกงในแน่นเกินไป อย่าทานอัดๆจนอิ่มเกิน ไม่ดีแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลและคำแนะนำจาก: อ.พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล