blowjob

ออรัลเซ็กส์ จากฝ่ายชายเป็นได้มากกว่าแค่การปลุกอารมณ์

ออรัลเซ็กส์… เป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชอบจนแทบกระสันเมื่อนึกถึงว่าจะได้เจอ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีอีกหลายคนที่รู้สึกในทำนอง… แหยงๆ เพราะมันเป็นเรื่องของการใช้ ปาก