ค่านิยมเรื่องเพศกับสังคมไทย

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่จะค่อนข้างยึดจารีตประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และขนบธรรมเนียมที่มีมาอย่าช้านานและเป็นที่ยอมรอบของคนในสังคมอย่างเคร่งครัด เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทรงคุณค่า และควรแก่ปฏิบัติตาม เพราะถือว่าเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิต เป็นกฎและระเบียบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ เพราะหากมีบุคคลใดกระทำเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ยึดถือตามขนบธรรมเนียมหากมีบุคคลอื่นรับรู้ก็ทำให้เกิดความอับอาย อย่างเช่นการดูคลิปโป๊ฟรี เรามาลองทำความรู้จักค่านิยมที่ใกล้ตัวเรากันค่ะ
1 การรักนวลสงวนตัวหรือการวางตัวต่อเพศตรงข้าม การมีความรักไม่ใช่สิ่งที่ผิด เราทุกคนสามารถมีความรัก ความรู้สึกดีๆต่อกันได้ แต่สิ่งที่สำคัญเราควรรู้จักการวางตัวที่ดีเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม ไม่ควรอยู่ด้วยกันสองต่อสองหรือเป็นการเปิดโอกาสให้กับเพศตรงข้ามมากนัก ไม่ใช่คำพูดที่ฟังแล้วเป็นการยั่วยุในเรื่องทางเพศ หรือทำพฤติกรรมที่ไม่ควรที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้ใดหรือในที่สาธารณะ ถือเป็นการรักษาคุณค่าในตัวเอง
2 ไม่ควรสำส่อนทางเพศ ในสังคมไทยยึดถือเรื่อง “ผัวเดียวเมียเดียว” ไม่สนับสนุนให้เปลี่ยนคู่นอน เพราะเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง การสำส่อนทางเพศเป็นพฤติกรรมด้านที่ไม่ดี เป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมไม่ให้การยอมรับ อาจทำให้บุคคลนั้นถูกดูถูกจากคนในสังคม
3 ไม่หมกหมุ่นในเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติธรรมชาติ ความต้องการทางเพศเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคน มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแผกไป แต่ในปัจจุบันกลับมีสื่อยั่วยุเกิดขึ้นมากมาย ทั้งของเล่นผู้ใหญ่ คลิปโป๊ฟรี ที่สามารถหาดูได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคลิปโป๊ฟรีจัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศได้ดีเยี่ยม ดังนั้นแล้วเราควรหลีกเลี่ยงสื่อยั่วยุจำพวกนี้ แต่หากเกิดความต้องการจริงๆ ก็ใช้การเล่นกีฬา อ่านหนังสือ ทำอาหาร ร้องเพลง ฟังเพลง ปลูกต้น ทำกิจกรรมต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม เพื่อเบี่ยงเบนความต้องการของเรา
4 ความเสมอภาคทางเพศ ในอดีตยึดถือว่าเพศชายเป็นเพศที่ได้รับสิทธิ์พิเศษมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นด้านศึกษา ด้านครอบครัวเนื่องจากเพศชายจะเป็นผู้ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ส่วนเพศหญิงจะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน แต่ในปัจจุบันเพศหญิงมีบทบาทในสังคมมากขึ้น มีโอกาสได้รับการศึกษา สามารถออกหารายได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าของเพศชาย
เราทุกคนควรปฏิบัติตัวให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมีคุณค่าในตนเองสิ่งใดที่กระทำแล้วไม่เสียหายเป็นประโยชน์ต่อตนเองก็ควรกระสืบต่อไปเรื่อยๆ