9 ข้อสังเกตว่าเรา เป็นโรคไตหรือเปล่า

สำหรับไครทีทานของเค็มมากๆ ทำให้ไตทำงานหนัก อาจเป็นโรคไตได้ สุงเกตอาการง่ายๆ9ข้อคือ

  1. ตาบวม ตัวบวม มือเท้า บวม มีขนาดใหญ่กว่าปกติ
  2. ปวดหัวตามจังหวะหัวใจ เป็นถี่ๆ พบในคนอายุน้อย
  3. สีของปัสสาวะมีสีที่ผิดปกติ
  4. ปวดบั้นท้ายเอวข้างใดข้างหนึ่ง เพราะเป็นบริเวณไต
  5. ร่างกายซีดเขียว
  6. ทานอาหารไม่ได้ จะอ้วก
  7. ตรวจเลือด-ตรวจฉี่ มีลักษณะผิดปกติ
  8. มีโรคประจำตัว ความดันสูง โรคเบาหวาน
  9. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไต

การหลีกเลี่ยงโรคไต : ควบคุมพฤติกรรมการบริโภค อย่ากินหวาน กินเค็ม มากจนเกินไป ลดการปรุงอาหารเพิ่ม หมั่นตรวจสุขภาพทุกปี และออกกำลังกาย กินผักผลไม้ สม่ำเสมอ

ขอขอบคุณคำแนะนำจาก: อ.พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล